ĐỘI NGŨ BÁC SĨ – CHUYÊN GIA

BS. VÕ NGỌC NHI

Chuyên khoa Nội Tổng quát

BS.CKI. NGUYỄN THỊ THỦY

Chuyên khoa Dinh dưỡng,

Y học Dự phòng

BS.CKI. PHẠM MINH BẰNG

Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình,
Tạo hình – thẩm mỹ

BS. TRẦN THÚY HẰNG

Chuyên khoa Nội Tổng quát

BS.CKI. TRƯƠNG SANH

Chuyên khoa Ngoại Tổng hợp

BS. ĐÀO THỊ MỸ VÂN

Chuyên khoa Đa khoa,

Gây mê – Hồi sức

TS.BS. ABE MALKIN

Giám đốc điều hành & Người sáng lập Drip Hydration

Cố Vấn Y khoa Drip Hydration Việt Nam

BS.CKII. VŨ THẾ KHƯƠNG

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh