ĐỘI NGŨ BÁC SĨ – CHUYÊN GIA

BS. VÕ NGỌC NHI

Chuyên khoa Nội Tổng quát

BS.CKI. NGUYỄN THỊ THỦY

Chuyên khoa Dinh dưỡng,

Y học Dự phòng

BS.CKI. PHẠM MINH BẰNG

Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình,
Tạo hình – thẩm mỹ

BS. TRẦN THÚY HẰNG

Chuyên khoa Nội Tổng quát

BS.CKI. TRƯƠNG SANG

Chuyên khoa Ngoại Tổng hợp

BS. ĐÀO THỊ MỸ VÂN

Chuyên khoa Đa khoa,

Gây mê – Hồi sức