ĐỘI NGŨ BÁC SĨ – CHUYÊN GIA

BS. Trần Vũ Lan Hương

Trưởng khoa Dinh dưỡng

Bác sĩ Đa khoa

Cố vấn Y khoa Tiến sĩ, BS. Abe Malkin

Giám đốc Y tế Drip Hydration (Global)

BS. Trịnh Hồng Trí

Trưởng khoa Xét nghiệm

BSCKII. Vũ Thế Khương

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

BS. Nguyễn Việt Cường

Chuyên khoa nội tổng quát – cấp cứu

BS. Võ Ngọc Nhi

Chuyên khoa nội tổng quát