Drip Hydration tuyển dụng Bác sĩ 

Drip Hydration tuyển dụng Bác sĩ 

Phòng Khám Đa khoa Drip Hydration Viet Nam Tuyển dụng:
– Bác sĩ Nội khoa
– Bác sĩ Gia đình
– Bác sĩ Dinh dưỡng

Yêu cầu:

  • Bác sĩ > 30 tuổi
  • Chứng chỉ hành nghề > 18 tháng
  • Tiếng Anh giao tiếp khá
  • Tin học văn phòng khá

Chế độ:

  • Làm việc fulltime 48h/tuần
  • Địa điểm làm việc: Quận 1/ Quận 10 HCM
  • Lương: 30 triệu – 50 triệu + Phụ cấp
Chủ đề :