Gia nhập câu lạc bộ “chăm sóc sức khỏe tinh thần” của giới thượng lưu