BS. Trần Vũ Lan Hương (doctor amanda)

bác sĩ trần vũ lan hương

Liên hệ:

Trình độ học vấn: ​

  • Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y dược Tp. Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ chuyên khoa I Nội tiết trường Đại học Y dược thành phố Tp. Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ định hướng chuyên khoa dinh dưỡng lâm sàng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Chức vụ: Trưởng khoa Dinh dưỡng

Chuyên khoa: Nội tiết – Dinh dưỡng

Nơi công tác hiện tại:

Phòng khám đa khoa Drip Hydration Việt Nam.

Quá trình công tác:

  • ​​Trưởng phòng CĐT-Đào Tạo tại bệnh viện Thành phố Thủ Đức
  • Trưởng khoa dinh dưỡng tại Viện y dược học dân tộc TP HCM
  • Đã tư vấn và theo dõi hàng ngàn ca giảm béo thành công.
  • Tham gia cố vấn cho nhiều chương trình dinh dưỡng trên sóng truyền hình.
  • Hiện đang là Trưởng khoa dinh dưỡng Phòng khám đa khoa 5 sao Drip Hydration Việt Nam.

Ngôn ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Việt

Thông tin thêm về Bác sĩ Trần Vũ Lan Hương:

TIN BÀI BIÊN TẬP