ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Drip Hydration Việt Nam sở hữu đội ngũ chuyên gia cố vấn y khoa từ Mỹ nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực y học tái tạo.
Đồng thời, đội ngũ bác sĩ trực tiếp điều trị tại Việt Nam có kinh nghiệm nội khoa chuyên sâu,

Drip Hydration Việt Nam sở hữu đội ngũ chuyên gia cố vấn y khoa từ Mỹ nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực y học tái tạo. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ trực tiếp điều trị tại Việt Nam có kinh nghiệm nội khoa chuyên sâu

bác sĩ Phạm minh bằng

bác sĩ phạm minh bằng

BS Phạm Minh Bằng

Bác sĩ thẩm mỹ Drip Hydration Việt Nam

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hoàn thành chương trình đào tạo Định hướng chuyên khoa Tạo hình – thẩm mỹ tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Năm 2022, bác sĩ Phạm Minh Bằng được cấp chứng chỉ hành nghề bổ sinh chuyên ngành Tạo hình – Thẩm mỹ, bên cạnh chuyên ngành đã có (Chấn thương chỉnh hình).
ĐẶT HẸN

Bác sĩ thẩm mỹ Driphydration Việt Nam

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hoàn thành chương trình đào tạo Định hướng chuyên khoa Tạo hình – thẩm mỹ tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Năm 2022, bác sĩ Phạm Minh Bằng được cấp chứng chỉ hành nghề bổ sinh chuyên ngành Tạo hình – Thẩm mỹ, bên cạnh chuyên ngành đã có (Chấn thương chỉnh hình).
ĐẶT HẸN

Tốt nghiệp năm 2014, bác sĩ Bằng có quá trình tích lũy kinh nghiệm đa dạng khi tham gia công tác tại nhiều vị trí khác nhau trước khi làm việc tại Phòng khám Drip Hydration.

Tốt nghiệp năm 2014, bác sĩ Bằng có quá trình tích lũy kinh nghiệm đa dạng khi tham gia công tác tại nhiều vị trí khác nhau