Chúng tôi mang đến cho bạn liệu pháp truyền vi chất IV & xét nghiệm Covid-19

Drip Hydration là một công ty cung cấp dịch vụ điều trị qua đường tĩnh mạch di động mang các phương pháp điều trị qua đường tĩnh mạch trực tiếp đến cho bạn, cho dù bạn ở đâu. Hiện chúng tôi cung cấp thử nghiệm Covid-19 tại nhà cho các cá nhân và gia đình, cũng như xét nghiệm tại chỗ cho các doanh nghiệp và tập đoàn. Tất cả các phương pháp điều trị được thực hiện bởi các y tá đã được chứng nhận của chúng tôi.

Article Rating